Agar Diberi Petunjuk, Baca Do’a ini Sebelum Keluar Rumah

Di dalam kitab al-Adzkar an-Nawawi yang ditulis oleh Imam Abi Zakariya Muhyiddin Yahya an-Nawawi menerangkan satu hadits yang diriwayatkan dari Abu Dawud, at-Tirmidzi, Nasa’i dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

من قال- يعني اذا خرج من بيته- بِاسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، يقال له: كفيت و وقيت و هديت و تنحّى عنه الشيطان

Artinya: Barangsiapa yang membaca -yaitu ketika keluar dari rumahnya-‘bismillahi tawakkaltu ‘alallahi wa laa haula wa laa quwwata illa billah, Dikatakan kepadanya: Kamu akan dicukupkan, dikuatkan, dan diberi petunjuk dan setan jauh darinya.

Syeikh Muhyiddin Dib menjelaskan terkait faedah membaca doa tersebut. Menurutnya, kufiita bermakna seseorang akan dicukupkan dari semua urusan dunia dan akhirat, sementara wuqiita artinya dijaga dari kejahatan musuh, dan hudiita berarti diberikan rizki berupa hidayah yang terus mengalir kepadanya. (Muhyiddin Dib, Lawami’ al-Anwar Syarh Kitab al-Adzkar, Bairut, Dar Ibn Kathir, 2014), Juz 1, halaman: 74.

Maka sebagai muslim hendaklah kita membaca Do’a sebelum keluar rumah dengan Lafadz :

بِاسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

Bismillahi tawakkaltu ‘alallahi wa laa haula wa laa quwwata illaa billahi

Artinya: Dengan menyebut nama Alllah, aku bertawakkal kepada-Nya dan tidak daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.

Semoga bermanfaat.

0Shares


Leave a Reply

× Klik untuk Chat WhatsApp