Masih Menunda untuk Berkurban? Catat, Ini 10 Hikmah dan Manfaatnya

Dalam waktu tak lama lagi akan datang hari Raya Idul Adha 1444 H. Selain berlebaran, momen ini juga selalu dinantikan umat Muslim untuk melaksanakan Ibadah Haji bagi yang menunaikan dan juga menanti masanya untuk ibadah Kurban.

Semua umat muslim di dunia menyambut Hari Raya Idul Adha dengan bersuka cita. Bagi jamaah Haji akan merasakan hikmatnya Ibadah yang diseru oleh Allah SWT sebagai salah satu Rukun Islam yang Lima.

Disamping itu bagi umat muslim yang belum diberikan kesempatan untuk Ibadah Haji, juga bersuka cita melaksanakan Ibadah Kurban. Di seluruh masjid sudah mempersiapkan kepanitiaan untuk penyelenggaraan Ibadah Kurban bagi jama’ah nya. Begitu juga kantor-kantor, lembaga dan organisasi yang peduli akan pentingnya ibadah qurban bagi anggotanya.

Ibadah Kurban adalah perintah Allah SWT. Diantara perintah itu disebutkan didalam Al-Qur’an, diantara surat Al Kautsar Ayat 2, yang artinya :

Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu; dan berkurban lah” (QS, Al Kautsar: 2)

Dan surat Al Hajj ayat 28, yang artinya :

Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang – orang yang sengsara dan fakir” (QS, Al Hajj : 28)

Masihkah ada umat muslim yang ragu atau menunda untuk berkurban?

Berikut 10 hikmah dan manfaat melaksanakan ibadah kurban :

1. Menempatkan Allah SWT sebagai cinta teragung

Allah sedang menguji kepada hambaNya untuk membuktikan bahwa cintanya kepada Allah sebagai Khalik jauh lebih tinggi daripada cintanya kepada makhluk lainnya, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh untuk mengorbankan apa saja yang dicintainya. Ibadah kurban sekaligus menegaskan bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu termasuk apa yang sedang dititipkan kepada manusia.

2. Sebagai Pengampunan Dosa

Melaksanakan ibadah kurban akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT terhadap dosa – dosa yang telah dilakukan. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ibnu Hibban :

Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia, sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa – dosamu yang telah lalu” (HR : Al Bazzar dan Ibnu Hibban)

3. Mengikuti Sunnah Nabi Ibrahim AS

Anjuran berkurban pertama kali turun kepada Nabi Ibrahim AS. Dari kisah Nabi Ibrahim inilah membuktikan bahwa puncak rasa cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah SWT dengan memenuhi segala perintahNya.

4. Sebagai Ciri Orang Muslim

Hanya umat muslim yang mendapat perintah berkurban. Maka dengan melaksanakan ibadah kurban ini sekaligus membuktikan keimanan seseorang. Secara serentak di Hari Raya Kurban dan Hari Tasyrik, seluruh umat muslim di dunia melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada umat muslim lainnya.

5. Sebagai Bekal di Akhirat

Jika ibadah kurban diawali dengan niat berharap Ridho Allah SWT, maka Allah akan memberi ganjaran pahala yang berlipat ganda bagi peserta kurban. Apalagi ketika penerima daging kurban juga turut serta mendo’akan yang terbaik untuk pemberi kurban.

6. Mendapat Pertolongan di Hari Akhir

Sebuah hadist yang berbunyi :

“Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada Hari Raya Kurban, yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima disisi Allah, maka beruntunglah kamu semua dengan (pahala) kurban itu” (HR At-Turmizi, Ibnu Majah dan Al Hakim).

7. Memperkuat Silaturahim

Barangkali dengan kesibukan masing-masing umat muslim, tanpa disadari jarang sekali memiliki waktu untuk bercengkerama. Maka melalui momentum kurban inilah ada waktu untuk berkumpul bersama Jiran tetangga dan masyarakat lainnya, mulai dari kegiatan menyembelih hewan kurban hingga pembagian hewan kurban kepada penerimanya.

Umat Islam meyakini bahwa dengan bersilaturahmi akan memperpanjang usia dan mempermudah rezeki.

8. Mengharap Kesucian Diri dan Harta

Berbagai macam sumber harta yang mungkin terdapat hal yang tidak di Ridhoi Allah SWT, maka dengan menjalankan ibadah kurban menjadi momen untuk mensucikan harta dan sekaligus mensucikan diri umat muslim yang menjalankannya.

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi, yang artinya :

Setiap kebaikan adalah sedekah, yang berfungsi untuk mensucikan diri dan harta. Ibadah Kurban adalah amal kebaikan yang amat disukai Allah di hari Raya Iedul Adha.” (HR. At Tirmidzi)

9. Meningkatkan Rasa Syukur

Salah satu kewajiban umat muslim adalah bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Allah SWT. Atas rezeki yang berkecukupan, atas kesehatan, dan segala kebaikan yang telah diberikan.

Jika dengan menunaikan ibadah kurban seraya bentuk rasa syukur padaNya, maka jiwa ini akan menjadi tenang dan Allah akan menambah nikmatNya. Sebagaimana janji Allah dalam Qur’an Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya :

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kamu akan menambahkan (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azabKu sangat pedih” (QS, Ibrahim : 7)

10. Memupuk Kepedulian Sosial

Ibadah kurban akan meningkatkan kepekaan sosial umat muslim kepada saudaranya se iman, terkhusus kepada orang fakir yang mungkin hanya menikmati lezatnya daging hanya dalam setahun sekali.

Demikian berbagai manfaat ibadah kurban bagi ummat muslim. Tidak tertutup kemungkinan banyak manfaat lain yang dirasakan oleh umat muslim disaat menjalankan ibadah kurban.

Wallahua’lam…

0Shares


Leave a Reply

× Klik untuk Chat WhatsApp